Satış Sözleşmesi

GAYRİMENKUL ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ

CİNSİ :...........................................................................................................................

İLİ :...........................................................................................................................

İLÇESİ :...........................................................................................................................

MAHALLESİ :...........................................................................................................................

SOKAĞI :...........................................................................................................................

KAPI NO :...........................................................................................................................

PAFTA NO :...........................................................................................................................

ADA NO :...........................................................................................................................

PARSEL NO :...........................................................................................................................

ALICI .........................................................ile SATICI.........................................................yukarıdakayıtlı emlağın aşağıda belirlenen koşullarda satılması için anlaşmışlardır.

1 - SATICI, sahibi bulunduğu yukarıda kayıtlı emlağını ........................................................TL’dansatmayı kabul etmiştir.

2 - Satış bedeline mahsuben, ALICI’dan .........................................TL kaparo alınmıştır.

3 - Satış bedelinin ödeme şekli:...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4 - Bu sözleşme imzalandıktan sonra, borçlar kanunu’nun 156/2 maddesine göre, taraflardan ALICI,bu emlağı almaktan vazgeçtiği taktirde, verdiği kaporayı geri alamayacaktır. SATICI bu emlağısatmaktan vazgeçerse, kaporayı iade edecek ve kapora miktarı kadar daha tazminat ödeyecektir.

5 - ALICI ve SATICI, kendilerine bu sözleşmeyi sağlayan EMLAK KOMİSYONCUSU’nasözleşmenin imzasından itibaren, gerçek satış bedeli üzerinden %....................+KDV tutarındahizmet ücreti ödemeyi kabul ederler.

6 - Anlaşmazlık halinde haksız olan taraf, bu sözleşmede yazılı tazminatlarla birlikte diğer tarafınmaruz kalacağı her türlü zarar, ziyan, mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini deödeyecektir.

7 - Bu sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın giderilmesinde............................................... Mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir ……/……/20.…

                           ALICI                                       EMLAK KOMİSYONCUSU                                             SATICI

Yazılım : Emlakkobi